To oferta skierowana zarówno do przedsiębiorstw dopiero wchodzących na rynek jak i już na nim istniejących, a pragnących zoptymalizować swoje działania w strefie finansowej i prawnej. Może być jednorazowa bądź okresowa, w zależności od zaistniałych potrzeb.

Oferta ta obejmuje:
1. Pomoc i doradztwo prawne przy tworzeniu nowego przedsiębiorstwa oraz zmianach strukturalnych zachodzących w już istniejącym, w tym w doborze modelu prowadzenia przedsiębiorstwa.
2. Dobór form finansowania przedsiębiorstwa, w tym pomoc w uzyskaniu różnego rodzaju dofinansowań.

Korzyści, jakie wynikają z doradztwa prawnego i finansowego:
1. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania prowadzonej działalności.
2. Opracowanie raportów na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa