• Efekty uczenia
Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Wiedzę i kompetencji do zarządzania zespołem w oparciu o poznane techniki

O jaką wiedzę z jakiego zakresu będziesz bogatszy?
Technik zarządzania zespołem,
Rozwiązywania konfliktów w zespole,
Stymulowania komunikacji w zespole,
Dobrych praktyk w zarządzaniu zespołem, które możesz wykorzystać.

Umiejętności jakie zyskasz:
stosowania technik zarządzania zespołem
budowania motywacji w zespole
facylitacji dialogu w zespole projektowym
budowania efektywnych struktur zespołu
zarządzania konfliktem w zespole

Zmienisz swoją postawę
– będziesz świadomie z budować efektywny zespołu
– zrozumiesz rolę lidera w budowaniu zespołu

• Wstępne wymagania wobec poziomu zaawansowania uczestników
Warsztat Zarządzanie zespołem – techniki przeznaczony jest dla junior menagerów i pracowników trzeciego sektora, którzy chcą zbudować spójny, nowoczesny, efektywny i zgodny zespół w oparciu o techniki zarządzania zespołem. Warsztat nie wymaga posiadania wiedzy bazowej od uczestników.

• Czas trwania i formę kształcenia
Warsztat jest całodniowym szkoleniem zawierającym 8 godzin dydaktycznych oraz odpowiednia ilość przerw.
Zajęcia odbywać się będą w oparciu o metody aktywne m.in.:
• Ćwiczenia / modele zadaniowe
• Studium przypadku
• Dyskusję moderowaną / burzę mózgów / dyskusję panelową
• Pracę w małych grupach

• Zarys programu nauczania, w tym nazwy tematów wraz z ramami czasowymi

Wprowadzenie (30 min)
• Zapoznanie uczestników z programem szkolenia
• Zebranie oczekiwań od uczestników szkolenia
• Ewaluacja on-going

Umiejętności bieżącego delegowania zadań (90 min)
• Korzyści z delegowania
• Poziomy delegowania
• Przyczyny niedelegowania
• Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
• Tworzenie harmonogramu zadań
• Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
• Zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
• Stopnie delegowania uprawnień
• Strefy delegowania zadań
• Znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień

Motywowanie pracowników (120 min)
• Charakterystyka stylów kierowania Blake’a-Mouton
• Charakterystyka typów pracowników Hersey’a-Blancharda
• Style motywowania w oparciu o typologię pracownika wg McGregora
• Optymalna alokacja zasobów (strategia Walta Disney’a i metoda de Bono)
• Zdefiniowanie własnych potrzeb, silnych i słabych stron oraz celów przez menedżera
• Budowanie wizerunku lidera
• Badanie potrzeb, kompetencji, motywatorów i demotywatorów pracownika
• Wsparcie w realizacji – stadia rozwoju pracownika i adekwatne style zarządzania
• Egzekwowanie w oparciu o wskaźniki efektywności
• Ocena efektywności projektu/zadania
• Podsumowanie – ocena okresowa i wyznaczenie ścieżki rozwoju

Rozwiązywanie konfliktów (120 min)
• Psychologiczne warunki powstawania konfliktu – konfliktowe sytuacje czy konfliktowi ludzie?
• Struktura konfliktu – koło Moore’a
• Jak zabrać się do rozwiązywania konfliktu?
• Kroki skutecznego rozwiązywania konfliktów
• Procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych
• Psychologiczne techniki w konflikcie (reguła wzajemności i konsekwencji)
• Profilaktyka konfliktu (komunikacja, asertywna informacja, parafraza)

Budowanie atmosfery w zespole (105 min)
• Budowanie zaufania
• Budowanie otwartości na konstruktywny konflikt
• Budowanie zaangażowania
• Budowanie odpowiedzialności
• Budowanie dbałości o wyniki

Podsumowanie i zamknięcie szkolenia (10 min)

Szkolenie prowadzone przez Bartosza Kosińskiego [odnośnik do strony z bio]