• Efekty uczenia
Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Wiedzę i kompetencje dzięki którym budowania zespołu

O jaką wiedzę będziesz bogatszy?
Z zakresu technik budowania zespołu
Z zakresu rozwiązywania konfliktów w zespole
Z zakresu ustalania celów w zespole

Umiejętności jakie zyskasz:
Budowania samokontroli w zespole
Facylitacji dialogu w zespole projektowym
Budowania efektywnych struktur zespołu
Wywierania wpływu wewnętrznego na członków zespołu

Zmienisz swoją postawę
Pobudzenie świadomości względem wartości dodanych wynikających z budowania efektywnego zespołu

• Wstępne wymagania wobec poziomu zaawansowania uczestników
Warsztat budowanie zespołu przeznaczony jest dla junior menagerów i pracowników trzeciego sektora, którzy chcą zbudować spójny, nowoczesny, efektywny i zgodny zespół. Warsztat nie wymaga posiadania wiedzy bazowej od uczestników.

• Czas trwania i formę kształcenia
Warsztat jest całodniowym szkoleniem zawierającym 8 godzin dydaktycznych oraz odpowiednia ilość przerw.
Zajęcia odbywać się będą w oparciu o metody aktywne m.in.:
• Ćwiczenia / modele zadaniowe
• Studium przypadku
• Dyskusję moderowaną / burzę mózgów / dyskusję panelową
• Pracę w małych grupach

Zarys programu nauczania, w tym nazwy tematów wraz z ramami czasowymi
Wprowadzenie (30 min)
• Zapoznanie uczestników z programem szkolenia
• Zebranie oczekiwań od uczestników szkolenia

Pracujemy w zespole – szanse i zagrożenia (60 min)
• Ćwiczenie integracyjno-wprowadzające – 12 wariacji transportowych
• Praca w grupach – Warunki sukcesu i porażki pracy zespołowej (mapa myśli)
• Dyskusja moderowana i prezentacja wyników pracy grup
• Budowanie dekalogumodelowego zespołu

Role w zespole(60 min)
• Rozpoznawanie ról w zespole – gra dialogowa
• Definiowanie ról w zespole – praca w grupach
• Autodiagnoza w oparciu o system Belbina

Rozwiązywanie konfliktów(90 min)

• Praca w grupach – Kroki skutecznego rozwiązywania konfliktów
• Miniwykład i ćwiczenia psychodramowe: Procedury postępowania w sytuacjach konfliktowych
• Miniwykład i ćwiczenia psychodramowe: Psychologiczne techniki w konflikcie (reguła wzajemności i konsekwencji)
• Miniwykład i ćwiczenia psychodramowe: Profilaktyka konfliktu (komunikacja, asertywna informacja, parafraza)

Cele w zespole(90 min)

• Chłopska szkoła biznesu – gra strategiczna
• Dyskusja moderowana – reguły wyznaczania celów zespołowych i indywidualnych
• Praca w grupach – cele w życiu zespołu

Samokontrola (60 min)

• Miniwykład: rodzaje samokontroli
• Dyskusja moderowana: wady i zalety poszczególnych metod
• Ćwiczenia grupowe: zadania do wykonania z użyciem odpowiednich technik samokontroli

Wpływ wewnętrzny (60 min)
• Miniwykład: narzędzia wypływu wewnętrznego
• Case study: osobowość a wywieranie wpływu
• Dyskusja moderowana: omówienie błędów popełnionych w trakcie trwania casestudy

Podsumowanie i zamknięcie szkolenia (25 min)

Szkolenie prowadzone przez Bartosza Kosińskiego [odnośnik do strony z bio]