• Efekty uczenia
Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem

Dowiesz się:
Co jest źródłem dyskomfortu w pracy?
Jak reagować na stres?
Co zrobić gdy Ciebie dopadnie (technik działań zaradczych),
Jak zapobiegać sytuacjom stresującym.

Posiądziesz umiejętności:
– odnajdowania źródeł stresu,
– budowania odporności na stres i radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
– wykonywania ćwiczeń przeciwdziałających stresowi,
– wykorzystywania inteligencji emocjonalnej w sytuacjach stresujących,
– skutecznego zakresie zarządzania czasem.

Co osiągniesz?
Pobudzisz świadomość względem wartości dodanej wynikającej z rozpoznawania źródeł stresu
Pobudzisz świadomość względem stosowania technik działań zaradczych.

• Wstępne wymagania wobec poziomu zaawansowania uczestników

Warsztat budowanie zespołu przeznaczony jest dla osób pracujących i uczących się w stresujących warunkach. Chcesz wiedzieć jak poradzić sobie ze stresem i osiągać zamierzone efekty nawet gdy stres Ciebie dopadnie? To szkolenie jest dla Ciebie.
Warsztat nie wymaga posiadania wiedzy bazowej od uczestników.

• Czas trwania i forma kształcenia
Warsztat jest całodniowym szkoleniem zawierającym 8 godzin dydaktycznych oraz odpowiednia ilość przerw.
Zajęcia odbywać się będą w oparciu o metody aktywne m.in.:
• Ćwiczenia / modele zadaniowe
• Studium przypadku
• Dyskusję moderowaną / burzę mózgów / dyskusję panelową
• Pracę w małych grupach

• Zarys programu nauczania, w tym nazwy tematów wraz z ramami czasowymi

Moduł 1. Zdiagnozowania własnych źródeł dyskomfortu w pracy (1 godz.)
• Wstęp, czyli kilka słów teoretycznych o stresie,
• Źródła stresu,
• Sporządzanie mapy sytuacji stresogennych przez każdego uczestnika
• Oznaczanie nasilenia emocji
• Stereotypy i przekonania będące przyczyną nadmiernego stresu

Moduł 2. Reakcja na stres (2 godz.)
• Charakterystyka typów osobowości:
• Motywatory,
• Podstawowe potrzeby,
• Mechanizmy działania osób o różnych typach osobowości,
• Znaki rozpoznawcze poszczególnych typów osobowości,
• Przyczyny i źródła powstawania stresu u osób o różnych typach osobowości,
• Wykorzystanie potencjału osobowości w sytuacjach zawodowych do budowania odporności na stres i radzenia sobie ze stresem

Moduł 3. Techniki działań zaradczych na trzech poziomach funkcjonowania człowieka: ciała, emocji oraz myśli (3 godz.)

Radzenie sobie ze stresem na poziomie ciała:
• Sposoby odreagowania stresu – głos, ruch, gest,
• Zestaw prostych ćwiczeń fizycznych, powodujących zluzowanie poszczególnych partii mięśni,
• Ćwiczenia oddechowe.

Radzenie sobie ze stresem na poziomie emocji:
• Techniki uspakajania się,
• Bezpieczne uwalnianie emocji,
• Inteligencja emocjonalna,
• Wzajemność emocjonalna.

Radzenie sobie ze stresem na poziomie myśli
• Metafora antystresowa,
• Zmiana skojarzeń,
• Modelowanie czynników sukcesu,
• Modele myślowe i ich rola w odczuwaniu stresu,
• Funkcjonowanie przekonań (o sobie, o innych, o sytuacjach),
• Zmiana monologu wewnętrznego.

Moduł 4. Zapobieganie sytuacjom stresującym (2 godz.)
• Styl życia chroniący przed stresem (pozytywne myślenie, percepcja -właściwe proporcje, technika afirmacji, work-life ballance, właściwa dieta, poczucie komfortu i sport).
• Zarządzanie czasem i dobra organizacja pracy jako czynnik obniżający ryzyko stresu i jego natężenie.
• Radzenie sobie z psycho- i socjomanupulacjami.
• Krótki trening asertywnej komunikacji, redukującej stresory w relacjach międzyludzkich

Szkolenie prowadzone przez Bartosza Kosińskiego