Współpraca ta obejmuje doradztwo merytoryczne w zakresie doboru odpowiednich form finansowania z dostępnych, pomoc w sporządzeniu poprawnego wniosku oraz prowadzenie projektu pod kątem administracyjnym, a także jego monitoring i ewaluacja. Podejmowane działania dobierane są każdorazowo indywidualnie, w oparciu o potrzeby przedsiębiorstwa oraz wymagania stawiane przez projekt.

Przebieg doradztwa w tym zakresie przebiega w następujący sposób:
1. Spotkanie wstępne, którego celem jest zapoznanie się z oczekiwaniami przedsiębiorstwa, jego planami rozwojowymi, dobranie projektów, na środki z których będzie składany projekt.
2. Opracowanie planu realizacji projektu zgodnie ze stawianymi wymaganiami oraz przygotowanie do złożenia wymaganej dokumentacji i samego projektu.
3. Opieka merytoryczna i monitoring projektu.
Korzyści płynące z korzystania z funduszy unijnych to przede wszystkim pozyskanie dodatkowego źródło finansowania działalności firmy i środki przeznaczone na rozwój i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań.