Nasza firma oferuje profesjonalne doradztwo i zapewnia pomoc w zakresie przygotowywania i składania wniosków dla pozyskania środków pieniężnych na rozwój działalności gospodarczej oraz wprowadzanie innowacji. Może to być współpraca jednorazowa lub powtarzalna, w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

W ramach współpracy zapewniamy:
1. Spotkanie wstępne, którego celem jest omówienie potrzeb i oczekiwań klienta oraz – jeśli istnieje taka potrzeba – przedstawienia spektrum źródeł uzyskania dofinansowania i pomoc w doborze właściwych.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz niezbędnych wniosków.
3. Opiekę merytoryczną, monitoring i ewaluację projektu w trakcie jego trwania.

Z uwagi na czasochłonność i zazwyczaj skomplikowane wymagania stawiane przed wnioskującymi o dotacje, przed spotkaniem z Far Beyond Bussines prosimy o:
1. Sprecyzowanie celów i potrzeb, które miałaby zaspokoić uzyskana dotacja.
2. Jeśli dokonany został wybór konkretnego dofinansowania – zapoznanie się z wymaganiami stawianymi przed wnioskodawcą.