STOPKA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo), zamieszkujących na terenie powiatu miechowskiego.

W ramach aktualnego naboru udział w projekcie będzie mogło wziąć udział 40 osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie powiatu miechowskiego; ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w biurze projektu (adres poniżej) lub pobrać z niniejszej strony.

Dokumenty rekrutacyjne: TUTAJ

Działania w ramach projektu:
1. Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
– Identyfikacja potrzeb uczestników i doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy

2. Wsparcie, które może być realizowane na podstawie diagnozy potrzeb wyrażonych w Indywidualnym Planie Działania:
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Wsparcie psychologiczne
– Zatrudnienie subsydiowane
– Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Biuro projektu (kontakt tylko zdalny do odwołania!):
Ul. Sienkiewicza 21, Miechów
e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Biuro projektu z ułatwionym dostępem (kontakt tylko zdalny do odwołania!):
Ul. Sienkiewicza 24, Miechów
e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Szanowni Państwo, jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje i wsparcie w biurze projektu poza wyznaczonymi godzinami pracy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie.

Projekt „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim” nr RPMP.08.02.00-12-0152/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 418 814,10 PLN

W tym współfinansowanie ze środków UE: 1 347 814,10 PLN