STOPKA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne), zamieszkujących na terenie powiatu miechowskiego. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020. Najbliższa rekrutacja do projektu ruszy w połowie grudnia i będzie trwała do połowy stycznia. Kolejny nabór uczestników do projektu rozpocznie się 15 grudnia 2019 roku. Na stronie będą dostępne materiały rekrutacyjne, które można także uzyskać w każdym momencie w biurze projektu.

W projekcie weźmie udział łącznie 100 osób (53 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie powiatu miechowskiego; ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych oraz kobiet.

Działania w ramach projektu:
1. Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
– Identyfikacja potrzeb uczestników i doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy

2. Wsparcie, które może być realizowane na podstawie diagnozy potrzeb wyrażonych w Indywidualnym Planie Działania:
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Wsparcie psychologiczne
– Zatrudnienie subsydiowane
– Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Biuro projektu (czynne od pon do pt 10:00 do 15:00):
Ul. Sienkiewicza 21, Miechów
e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Biuro projektu z ułatwionym dostępem (czynne we wtorki i czwartki od 12:00 do 14:00):
Ul. Sienkiewicza 24, Miechów
e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Szanowni Państwo, jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje i wsparcie w biurze projektu poza wyznaczonymi godzinami pracy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie.

Projekt „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim” nr RPMP.08.02.00-12-0152/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 418 814,10 PLN

W tym współfinansowanie ze środków UE: 1 347 814,10 PLN