Excel – Poziom zaawansowany (22-26.09.2018) – Kraków

Zapraszamy na szkolenie dla wszystkich, którzy na codzień pracują z aplikacją MS Excel. Udział w szkoleniu umożliwi dogłębne przepracowanie zaawansowanych oraz mniej znanych funkcji aplikacji, dzięki czemu będzie można jeszcze efektywniej korzystać z aplikacji. Uczestnicy poznają m.in. opcje filtrowania z wykorzystaniem funkcji bazodanowych, tabele i wykresy przestawne, formatowanie warunkowe. Zajęcia będą odbywały się w całości przy komputerach, szczególny nacisk położony zostanie na praktykę.

  1. Zapoznanie z programem Excel. Wprowadzanie treści

   Okno programu. Wprowadzanie danych. Edycja komórek.
   Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek
   Wstawianie i praca z prostymi obiektami (grafika, ramka)
  2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

   Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
   Formatowanie graficzne
   Typy danych i formatowanie według danych
   Komentarze – wstawianie, wygląd, edycja
  3. Formuły i funkcje

   Wstawianie i modyfikowanie formuł
   Podstawowe i najczęściej używane formuły matematyczne
   Adresowanie względne i bezwzględne
   Funkcje logiczne
   Funkcje zliczające i sumujące
   Formuły do zastosowań finansowych
   Formuły ułatwiające pracę nad tekstem
   Praca z datami i czasem
  4. Sortowanie danych / filtry zaawansowane
  5. Tworzenie zaawansowanych wykresów

  6. Drukowanie i zarządzanie skoroszytami

   Przygotowanie arkusza do druku
   Tworzenie i organizacja skoroszytów
   Formaty plików
   Podsumowanie i zamknięcie szkolenia

Razem: 30h dydaktycznych
Cena: 780,00 PLN
Trener: Bartosz Kosiński

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje: office@farbb.com oraz pod numerem telefonu 664438833