W kręgu innowacji

Warsztat budowania zespołu (15.10.2018) – Kraków

kisspng-team-building-escape-room-game-teamwork-blog-5abbc9dce64e30.4850439815222563489433

• Efekty uczenia Co zyskasz zapisując się na szkolenie? Wiedzę i kompetencje dzięki którym budowania zespołu O jaką wiedzę będziesz bogatszy? Z zakresu technik budowania zespołu Z zakresu rozwiązywania konfliktów w zespole Z zakresu ustalania celów w zespole Umiejętności jakie zyskasz: Budowania samokontroli w zespole Facylitacji dialogu w zespole projektowym Budowania efektywnych struktur zespołu Wywierania wpływu wewnętrznego na członków zespołu […]

Excel – Poziom zaawansowany (22-26.09.2018) – Kraków

kisspng-microsoft-excel-microsoft-project-logo-microsoft-w-excel-5abfec588a8948.0230687415225273205675

Zapraszamy na szkolenie dla wszystkich, którzy na codzień pracują z aplikacją MS Excel. Udział w szkoleniu umożliwi dogłębne przepracowanie zaawansowanych oraz mniej znanych funkcji aplikacji, dzięki czemu będzie można jeszcze efektywniej korzystać z aplikacji. Uczestnicy poznają m.in. opcje filtrowania z wykorzystaniem funkcji bazodanowych, tabele i wykresy przestawne, formatowanie warunkowe. Zajęcia będą odbywały się w całości przy komputerach, szczególny nacisk położony […]

50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY W POWIECIE MIECHOWSKIM

50+_miechow_logo-01-01

Numer umowy: RPMP.08.02.00-12-0125/18-00 Uczestnicy projektu: Osoby w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne), zamieszkujące na terenie powiatu miechowskiego. Projekt dla 100 osób (53 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego; ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, […]