50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY W POWIECIE MIECHOWSKIM

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne), zamieszkujących na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020. Najbliższa rekrutacja do projektu ruszy w połowie grudnia i będzie trwała do połowy stycznia. Więcej szczegółów pojawi się na tej stronie z początkiem grudnia.

W projekcie weźmie udział łącznie 100 osób (53 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego; ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych oraz kobiet.

Działania w ramach projektu:
1. Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
– Identyfikacja potrzeb uczestników i doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy

2. Wsparcie, które może być realizowane na podstawie diagnozy potrzeb wyrażonych w Indywidualnym Planie Działania:
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Wsparcie psychologiczne
– Zatrudnienie subsydiowane
– Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Biuro projektu:
Ul. Sienkiewicza 21, Miechów
e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Szanowni Państwo! Ze względu na remont biuro z dostępem dla osób poruszających się na wózku będzie otwarte ponownie od 26 listopada 2018. Do tego czasu w przypadku, jeśli poruszają się Państwo na wózku a chcieliby nas odwiedzić, prosilibyśmy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Projekt „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim” nr RPMP.08.02.00-12-0152/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

STOPKA