„50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim” – TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU!

STOPKA

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo), zamieszkujących na terenie powiatu miechowskiego. Aktualny nabór uczestników do projektu trwa od 15 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

W ramach aktualnego naboru udział w projekcie będzie mogło wziąć udział 40 osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie powiatu miechowskiego; ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w biurze projektu (adres poniżej) lub pobrać z niniejszej strony.

Dokumenty rekrutacyjne: TUTAJ

Działania w ramach projektu:
1. Wsparcie obligatoryjne dla wszystkich uczestników:
– Identyfikacja potrzeb uczestników i doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy

2. Wsparcie, które może być realizowane na podstawie diagnozy potrzeb wyrażonych w Indywidualnym Planie Działania:
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Wsparcie psychologiczne
– Zatrudnienie subsydiowane
– Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Biuro projektu (czynne od pon do pt 10:00 do 15:00):
Ul. Sienkiewicza 21, Miechów
e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Biuro projektu z ułatwionym dostępem (czynne we wtorki i czwartki od 12:00 do 14:00):
Ul. Sienkiewicza 24, Miechów
e-mail: office@farbb.com
tel.: 534 838 833

Szanowni Państwo, jeśli chcieliby Państwo uzyskać informacje i wsparcie w biurze projektu poza wyznaczonymi godzinami pracy, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie.

Projekt „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim” nr RPMP.08.02.00-12-0152/18 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu: 1 418 814,10 PLN

W tym współfinansowanie ze środków UE: 1 347 814,10 PLN