W kręgu innowacji

50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim

50+ olkusz_chrzanow_oswiecim-02

Numer umowy: RPMP.08.02.00-12-0085/18-00 Uczestnicy projektu: Osoby w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne), zamieszkujące na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego. Projekt dla 100 osób (53 kobiet i 47 mężczyzn) w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkujących na terenie powiatów olkuskiego, chrzanowskiego i oświęcimskiego; ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób o […]