W kręgu innowacji

„50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim” – rekrutacja trwa!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo), zamieszkujące na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego. Rekrutacja do projektu jest realizowana w okresie od 15.12.2019 do 31.01.2020

50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiatach olkuskim, chrzanowskim i oświęcimskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne), zamieszkujących na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, oświęcimskiego. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020. Najbliższa rekrutacja do projektu […]

50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY W POWIECIE MIECHOWSKIM

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „50+ – ZDOLNY NA RYNKU PRACY w powiecie miechowskim”. Projekt jest skierowany dla osób w wieku powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy (bierne zawodowo, bezrobotne, długotrwale bezrobotne), zamieszkujących na terenie powiatu miechowskiego. Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020. Najbliższa rekrutacja do projektu ruszy w połowie grudnia i […]