Budowanie marki

fot_Kamila_Buturla_TOGETHER=BETTER (62)

fot_Kamila_Buturla_TOGETHER=BETTER (20)

fot_Kamila_Buturla_labuturla (53)

Idąc za definicją, marka to obietnica, jaką firma lub produkt składa i dotrzymuje w stosunku do klienta.
Ma ona odzwierciedlać to, co dana firma robi, jak się zachowuje i co komunikuje.
W obecnych czasach –
w obliczu coraz liczniej i coraz silniej promowanych marek – budowanie silnej tożsamości swojego przedsiębiorstwa i jego wizerunku w oczach klientów jest jeszcze istotniejsze. Firma Far Beyond Business oferuje w tym zakresie dwutorowe wsparcie:

1. Szkolenie z zakresu samodzielnego budowania marki.

W czasie szkolenia omawiana jest potrzeba i zasadność budowania stabilnego i spójnego wizerunku marki, podstawy kreowania logotypów oraz komunikacji w mediach społecznościowych, cechy, jakie powinna mieć dobrze zbudowana marka, i hasła, z jakimi powinna się kojarzyć, a także sposoby skutecznego budowania wizerunku marki, kierowania jej do odpowiednich grup docelowych, budowania więzi z marką, zaufania do niej.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom takiej puli wiedzy i umiejętności, by z powodzeniem mogli zająć się spójną i skuteczną kreacją własnej marki, jej wizerunku w społeczności lokalnej oraz skuteczną komunikacją w mediach społecznościowych.
Planowane jest również włączenie do szkolenia elementów podstaw obsługi programów graficznych, aby umożliwić odwrócenie procesu projektowania logotypu – zamiast przekazać grafikowi wizję i wybrać spośród stworzonych przez niego projektów, przedsiębiorca będzie mógł zaprojektować szkic logotypu samodzielnie i tak przygotowany materiał oddać grafikowi do dalszej obróbki.

2. Budowanie marki we współpracy z klientem

To opcja dedykowana dla tych przedsiębiorców, którzy z różnych względów nie chcą lub nie mogą samodzielnie zajmować się budowaniem swojej marki, bądź też potrzebują dokonać skutecznego rebrandingu.
Strategia działania i sposoby jej realizacji są każdorazowo indywidualnie dostosowywane do istniejących potrzeb, profilu przedsiębiorstwa, koniecznych do wprowadzenia zmian oraz działań już podjętych.

Przed podjęciem współpracy w tym zakresie, dla lepszych efektów, warto rozważyć następujące zagadnienia:
– jaki obecnie wizerunek ma marka, jak jest odbierana, z czym się kojarzy,
– jakie cechy marki uważane są za pozytywne, a jakie warto byłoby zmienić,
– do jakiego wizerunku przedsiębiorca chce dążyć.