Zarządzanie projektami

fot_Kamila_Buturla_TOGETHER=BETTER (143)

fot_Kamila_Buturla_TOGETHER=BETTER (130)

fot_Kamila_Buturla_labuturla (98)

Jak podaje definicja, zarządzanie projektami to zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Prócz oferowanej wcześniej współpracy przy zarządzaniu projektami, Farb Beyond Business organizuje profesjonalne szkolenia z samodzielnego zarządzania projektem. Szkolenie takie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom koncepcję i sens wprowadzania zarządzania projektami oraz istniejące metodyki i teorie zarządzania.

W ramach szkolenia podejmowane są następujące kwestie:
1. Wprowadzenie w zagadnienie zarządzania projektami – istniejące podejścia, ich założenia oraz wpisujące się w nie metodyki.
2. Wady i zalety podejść oraz dobór właściwego rozwiązania do projektu.
3. Szkolenie właściwe z wybranej metodyki.

Wprowadzenie do specyfiki projektu dobrze dobranej metody jego zarządzania owocuje licznymi korzyściami, jak na przykład:
1. Skuteczne planowanie celów i sposobów ich realizacji oraz możliwość bieżącego monitorowania zgodności założeń z wykonaniem.
2. Minimalizacja wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka.
3. Możliwość bieżącego korygowania podejmowanych działań oraz optymalizacji zasobów niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów.