Anna Łyżwa

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wielu kierunków studiów podyplomowych, z których najważniejsze to: „Zarządzanie i Audyt”, „Doradztwo zawodowe”, „Partycypacja społeczna – animacja, superwizja, ewaluacja”. Konsultantka, trenerka, audytorka systemów zarządzania jakością i zarządzania personelem w organizacjach.

Specjalistka w zakresie:

  • Zarządzania biznesowego
  • Zarządzania zasobami ludzkimi
  • Zarządzania kompetencjami
  • Doradztwa zawodowego
  • Zarządzania projektami
  • Zarządzania strategicznego
  • Marketingu terytorialnego (marketingu miejsca)
  • Rozwoju lokalnego

 

Od ponad 15 lat związana z rynkiem usług edukacyjnych, szkoleniowych, doradczych i projektowych. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w sektorze publicznym, jak też prywatnym i pozarządowym zajmując wyższe szczeble zarządzania – głównie stanowiska dyrektorów.

Przez 9 lat – Dyrektor Wydziału w FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji – największej wówczas organizacji pozarządowej w Małopolsce. Założycielka i koordynatorka Małopolskiego Forum Kultury oraz Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych funkcjonujących przy FRDL MISTiA. Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie.

Członkini wielu stowarzyszeń. Od lipca 2014 r. – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Pozaformalnej „Meritum”. Od sierpnia 2015 r. – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Most Kobiet” – głównego organizatora Małopolskiego Kongresu Kobiet.